Het korenevenement in Sliedrecht

            I.s.m. Stichting                     Sliedrecht en Cultuur

26 september 2020 is helaas GEEN korenfestival!

Helaas kan het geplande korenfestival op 26 september niet doorgaan t.g.v. het coronavirus. Veel koren hebben de repetities moeten stop zetten en zo'n groot festival in de "anderhalve meter maatschappij" zien wij niet voor ons.

We beraden ons er op hoe we verder moeten.


 

         

Steun aan het korenfestival wordt gegeven door:

Stichting Sliedrecht en Cultuur (van de gemeente Sliedrecht), korenkoepel KCZB, 4Usounds, De Giessen, Joh. de Heer, Kringloopwinkel Sliedrecht, Aspect-ICT, A.A. de Haan Stichting, Stichting De Kaai, Ondernemersvereniging Kerkbuurt, Rotary Sliedrecht en Rabobank.


 

 


A.A. de Haan Stichting