Het korenevenement in Sliedrecht

            I.s.m. Stichting                     Sliedrecht en Cultuur

Download hier het geluidsplan van de kerken en gebouwen

 

Deelname en identiteit

Koren en zanggroepen van alle koorsoorten en leeftijden nemen, met behoud van hun identiteit, deel aan het festival. Voor alle koorsoorten worden passende podia gezocht. 

Koren worden per email uitgenodigd om zich aan te melden. De organisatie beslist welke koren mee kunnen doen.


Programma

Koren stellen zelf hun programma’s voor hun optredens samen. Zij krijgen twee of drie optredens van maximaal twintig minuten per optreden.

Voor de slotmanifestatie van het festival worden enkele bekende liederen geselecteerd. Alle koren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de slotmanifestatie. Muziek voor het slotconcert wordt tijdig doorgegeven. 

Koren kunnen op het inschrijfformulier aangeven of zij op een binnen of buitenlocatie of met voorkeur voor beide wensen op te treden, de organisatie zal uiteindelijk hierover beslissen. 

Uw koor mag zich zelf aan het publiek voorstellen, maar dit kan ook door de gastvrouwen/manen, ter plaatse aanwezig, worden gedaan. Voor dit deel van de organisatie zal de Korenkoepel KCZB met hun team medewerking verlenen en o.a. zorgen voor gastvrouwen/mannen. 

Aanvang van het Festival is 10.30 uur en op alle locaties tegelijkertijd. De slotmanifestatie begint 16.00 uur. Koren treden twee à drie maal twintig minuten op en wisselen steeds van locatie. Tijdens het verplaatsen  van het koor van locatie naar een ander locatie mag er buiten worden gezongen. Buiten zingen is voor het publiek en de koren iets heel anders.


Reglement

In ons reglement vindt u alle voorwaarden van Korenfestival aan de Merwede. Lees het hier.


Nieuwsbrief

Als u zich opgeeft voor het festival, wordt uw contactpersoon in ons bestand opgenomen en daarna met regelmaat van de laatste nieuwtjes voorzien.

Kosten voor deelname

Deelname aan het festival is gratis! 

Een uitgebreid programmaboekje/overzicht wordt t.z.t voor alle deelnemers gratis beschikbaar gesteld. Op de buiten locaties is een geluidversterking t.b.v. koren, een presentatiemicrofoon, een elektronische piano aanwezig en op de binnen locaties (kerken) is een kerkorgel en piano en een microfoon aanwezig. Op alle andere binnenlocaties komt een elektronische piano en een microfoon beschikbaar, een geluidsinstallatie in overleg, dit alles is gratis. 

Kosten van dirigent en of begeleider zijn voor rekening van het koor. Ook kunnen wij tegen vergoeding (30 euro) op de binnenlocaties (kerken) bekwame organisten/pianisten aanbieden. 

Eten en drinken etc. is voor rekening van de koren. Als u met uw koor bij een uitbater in Sliedrecht wenst te eten, reserveer dat dan vroegtijdig! Dit voorkomt teleurstelling. In de bijgebouwen van kerken kunt u doorgaans een zelf meegebracht boterhammetje eten, er wordt daar (tegen betaling) koffie, thee en frisdrank geschonken.